pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  19

zajištění spolehlivosti • může být realizováno na kterékoli vrstvě – kromě fyzické • TCP/IP: – řeší se až na transportní vrstvě • protokol TCP • RM ISO/OSI: – očekává se od všech vrstev, počínaje linkovou vrstvou • princip a způsob realizace je v zásadě stejný na všech vrstvách • podmínkou je schopnost detekce chyb – schopnost rozpoznat, že došlo k nějaké chybě při přenosu • musí být použit vhodný detekční mechanismus • co dělat, když se zjistí chyba při přenosu? – nespolehlivý přenos: nic • spolehlivý přenos: – postarat se o nápravu • možnosti: – použití samoopravných kódů • např. Hammingovy kódy • problémem je velká míra redundance, která zvyšuje objem přenášených dat – současně nízká účinnost • používá se jen výjimečně – pomocí potvrzování • příjemce si nechá znovu zaslat poškozená data • podmínkou je existence zpětné  vazby / zpětného kanálu – alespoň poloviční duplex, aby příjemce mohl kontaktovat odesilatele