pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  18

rámce s pevnou velikostí • v telekomunikacích se často používají rámce pevné velikosti – nejvíce v rámci digitálních hierarchií • PDH, SDH, SONET …. – začátek bloku (rámce) obsahuje speciální bitovou sekvenci – údaj o délce/konci není nutný • předpokládá se pevná velikost bloku !!! – nepoužívá se bit stuffing !!! • příjemce zná velikost bloku a další bitovou sekvenci hledá až po "uplynutí" bloku • příklad: rámec SONET – Synchronous Optical NETworking – rámec má pevnou velikost 810 bytů (90 "sloupců" x 9 "řádek") • příklad: rámec T1 – 23x 8 bitů • pro 23+1 hlasových kanálů, každá z nich potřebuje přenést 8 bitů 8000x za sekundu • rámec T1 se musí opakovat 8000x za sekundu