pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  16

bitově orientovaný přenos • přenášený text je chápán jako posloupnost bitů – tj. přenášená data nejsou členěna na znaky • představa: – v přenášeném řetězci bitů se hledá vzorek (posloupnost, značka), indikující začátek (konec) – tzv. křídlová značka – výskyt křídlové značky představuje začátek rámce • konec může být také označen křídlovou značkou, nebo určen údajem o délce (za úvodní křídlovou značkou) • zajištění transparence dat: – aby se křídlová značka nevyskytla "v datech" • řeší se pomocí techniky bit-stuffing – příklad: • tvoří-li křídlovou značku 8 po sobě jdoucích jedniček, pak • odesilatel za každých 7 po sobě jdoucích jedniček přidá 0