pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  15

znakově orientovaný přenos • přenášená data jsou chápána jako posloupnost znaků – každý o stejném počtu bitů • jak rozpoznat začátek a konec? – na začátek rámce dát speciální  „uvozující“ znak, a na konec „ukončující“ znak • prefixovaný pomocí znaku DLE – na začátek rámce dát speciální "uvozující" znak, a za něj údaj o délce rámce • příklad: – linkový protokol IBM BiSync • z roku 1964