pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  14

zajištění transparence dat • související problém: – jak vždy spolehlivě poznat, která data jsou: • řídící (hlavičky, patičky, příkazy atd.) a mají být interpretována • "užitečná data" a nemají být nijak interpretována • možné základní přístupy: – samostatné přenosové kanály pro řídící příkazy a pro data • někdy je možné, někdy ne – sloučení příkazů a dat do jednoho přenosového kanálu • častější • nutné mít schopnost rozpoznat, kdy se jedná o "užitečná data" a kdy o příkazy • příklady řešení (se společným přenosovým kanálem): – prefixace speciálním ESCAPE znakem • před každý znak, který má mít význam řídícího znaku, se umístí speciální "escape" znak – např. znak DLE (Data Link Escape) ze sady ASCII • případný výskyt speciálního escape znaku v "užitečných datech" se řeší jeho zdvojením – příjemce musí druhý výskyt odstranit • tzv. character stuffing – prefixace speciální bitovou posloupností (tzv. křídlovou značkou) • používá se u bitově orientovaných  protokolů, pro vyznačení začátku (a event. i konce rámce) • případný výskyt speciální bitové posloupnosti v užitečných datech se řeší pomocí bit-stuffingu