pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  13

framing, aneb: synchronizace na úrovni ..... • synchronizace na úrovni bitů – jde o správné rozpoznání  jednotlivých bitů (bitových intervalů) • to, co jsme až dosud popisovali • synchronizace na úrovni znaků – jde o správné rozpoznání celých znaků (u znakově orientovaných přenosů) • při asynchronním (arytmickém) přenosu je to dáno start bity • při synchronním přenosu je nutné „odpočítávat“ bity • synchronizace na úrovni rámců – alias tzv. framing – jde o správné rozpoznání linkového rámce • začátku, konce atd. • příklady: – znakově orientované linkové protokoly: • přenáší data členěná na znaky • pro vyznačení začátku/konce používají speciální znaky ASCII sady – bitově orientované linkové protokoly: • přenáší data jako posloupnosti bitů – nečlení je na znaky • pro vyznačení začátku/konce využívají speciálních bitových posloupností – tzv. křídlových značek