pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  12

bitstream na různých úrovních • v poslední době se hovoří o různých úrovních bitstreamu – na úrovni DSLAM • tradiční pojetí • "to, co vychází z DSLAM-u" – na úrovni ATM • přesněji: před agregačním směrovačem, ještě lze považovat za bitstream – na úrovni IP • nemá základní charakteristiky bitstreamu – není isochronní • jde o "packet stream" – data již jsou "zabalena" do paketů, podléhají agregaci kterou nelze měnit, • v ČR nabízen jen "bitstream na úrovni IP", – ostatní varianty nikoli • byť EU po nás požadovala jejich zavedení • názor: "IP bitstream" není žádným bitstreamem – jde spíše o uměle zavedený pojem, který má zastřít absenci skutečného bitstreamu • oficiální překlad: datový tok