pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  11

bitstream (bitový proud) • tzv. bitstream (bitový proud) je telekomunikační služba – synchronní přenos bitů mezi dvěma lokalitami – má konstantní přenosovou rychlost • a konstantní přenosové zpoždění • lze jej chápat jako službu fyzické vrstvy – službu charakteru odešli/přijmi bit – se synchronním způsobem fungování • bitstream (bitový proud) je vhodným "podložím" pro přenosové služby vyšších úrovní – nad bitovým proudem lze realizovat přenos (linkových) rámců • nad bitovým proudem lze realizovat různé druhy přenosů: – paketový / best effort – isochronní – s QoS