pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  10

isochronní přenos • isochronní: – = "probíhající ve stejném čase" – vhodné (nutné) pro multimediální přenosy • obraz, zvuk – může být určité přenosové zpoždění • např. až 500 ms – ale je požadována vysoká pravidelnost !! • přenosové  zpoždění je konstantní a nemění se !!! • důsledky "isochronnosti": – data mají zaručeno, za jak dlouho se dostanou ke svému cíli • nemusí to být "ihned", ale je to pravidelně • představa: – jdou to asynchronní data, vkládaná do synchronního přenosového mechanismu • například do časových slotů, event. přímo do bitových intervalů – podstatné je: • mezi jednotlivými "částmi" (asynchronních) dat  jsou vždy celistvé  násobky prázdných slotů intervalů) • příklady: – přepojování okruhů je (může být) isochronní – časový multiplex (TDM) zachovává isochronní charakter – statistický multiplex a přepojování paketů nejsou isochronní!!!