pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  8

optická vlákna • optická vlákna mají stále obrovskou rezervu přenosové kapacity – možnosti optických vláken jsou dnes využívány jen z malé části – teze: • dnes nikdo přesně neví, kam až možnosti optických vláken sahají • důvod: – pracují s vysokými frekvencemi • viditelné světlo cca 108MHz!! – nabízí obrovskou šířku přenosového pásma • dle Shannonova teorému mohou dosahovat velmi vysokých přenosových rychlostí • další přednosti: – velmi malý odpor / nízký útlum • dosah až desítky/stovky kilometrů – žádné elektromagnetické vyzařování • lze použít kdekoli – necitlivost na vnější elektromagnetické rušení • lze použít kdekoli – díky tzv. vlnovému multiplexu (technologii WDM, resp. DWDM) lze jedno vlákno rozdělit na několik částí, využitelných pro samostatné přenosy • tzv. barvy, každá barva nese samostatný signál / data • přenosová kapacita se tím násobí • přenos může být i obousměrný • nevýhody: – vyšší cena – křehkost, malá mechanická odolnost – náročné konektorování