pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  7

koaxiální kabely • koaxiální kabel tvoří dva soustředné (co-axialní) vodiče – vnitřní (středový) vodič – vodivé opletení • současně slouží jako stínění • vlastnosti: – díky stínění méně vyzařuje • vyšší odolnost proti vyzařování a interferenci – lze využít na větší vzdálenosti • řádově kilometry – lze využít na vyšších frekvencích • než kroucená dvoulinka – konstrukčně robustnější, odolnější • ale např. málo ohebný – dražší než kroucená dvoulinka • stále se používá v oblasti telekomunikací – pro rozvody CATV (antény), ve sdělovacích sítích, … – pro rozvody kabelových televizí – v rámci sítí HFC • Hybrid Fiber-Coax, část sítě (směrem k páteři) je realizována na optickém vlákně, část nejblíže k uživateli pomocí koaxiálního kabelu) • dříve se používal i v sítích LAN – Ethernet vznikl s předpokladem, že bude používat koaxiální kabel • jako sdílené médium, kvůli tomu měl sběrnicovou topologii – existují dvě verze Ethernetu (10Base5 a 10Base2) pro koaxiální kabel • plus již nepoužívaná verze 10Broad36