pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  30

kódový multiplex - příklad • pokračování: – A: 1    (-1,-1,-1, 1, 1,-1, 1, 1) – B: 1    ( 1, 1,-1, 1,-1,-1,-1, 1) – C: 1    (-1, 1,-1, 1, 1, 1,-1,-1) – D: nic – výsledný signál bude:         (-1, 1,-3, 3, 1,-1,-1, 1) • příjemce, který chce přijmout signál od uzlu C:   (-1, 1,-3, 3, 1,-1,-1, 1)     *   (-1, 1,-1, 1, 1, 1,-1,-1) =   ( 1, 1, 3, 3, 1,-1, 1,-1) – součet je 8, děleno 8 je 1 • uzel C přenášel bit 1 !!! • pokračování: – A: 1    (-1,-1,-1, 1, 1,-1, 1, 1) – B: 1    ( 1, 1,-1, 1,-1,-1,-1, 1) – C: 0    ( 1,-1, 1,-1,-1,-1, 1, 1) – D: nic – výsledný signál bude:         ( 1,-1,-1, 1,-1,-3, 1, 3) • příjemce, který chce přijmout signál od uzlu C:   ( 1,-1,-1, 1,-1,-3, 1, 3) *   (-1, 1,-1, 1, 1, 1,-1,-1) =   (-1,-1, 1, 1,-1,-3,-1,-3) – součet je -8, děleno 8 je -1 • uzel C přenášel bit 0 !!!