pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  3

přenosová média • všechna přenosová média mají reálné obvodové vlastnosti – útlum • snižuje amplitudu přenášeného harmonického signálu • bývá přímo úměrný délce přenosového média – zkreslení, přeslechy, interference, …. • deformují přenášený signál • drátová (vodičová) média: – signál (elmag. vlnění) se šíří podél pevného média, jsou jím "vedeny" • bezdrátová přenosová média: – signál se šíří volně prostorem, nemá žádnou pevnou cestu • ?? vlnovody ??