pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  29

kódový multiplex (CDM, Code Division Multiplexing, CDMA) • základní myšlenka: – disponibilní přenosová kapacita se nebude dělit, ale použije se celá (najednou) – každý zdroj (odesilatel) vysílá v celé dostupné šířce pásma – !!! je to zařízeno tak, že jednotlivá vysílání se vzájemně neruší, ale lze je opět oddělit !!! • odseparovat jejich obsah – princip řešení: • každý vysílač vysílá v rozprostřeném spektru technikou Direct Sequence • pseudonáhodné posloupnosti (chipping kódy) jednotlivých vysílačů musí být různé a vzájemně ortogonální !!!! – každý příjemce má možnost přijímat vysílání všech vysílačů • a je schopen si z toho vybrat právě a pouze ta vysílání, která potřebuje • představa/příklad (bipolární): – jsou 4 uzly, A, B, C a D – jejich chipping kódy jsou: • A:  0 0 0 1 1 0 1 1 (-1,-1,-1, 1, 1,-1, 1, 1) • B:  0 0 1 0 1 1 1 0 (-1,-1, 1,-1, 1, 1, 1,-1) • C:  0 1 0 1 1 1 0 0 (-1, 1,-1, 1, 1, 1,-1,-1) • D:  0 1 0 0 0 0 1 0 (-1, 1,-1,-1,-1,-1, 1,-1) – když uzel chce vyslat přenést 1, vyšle svůj chipping kód tak jak je, když chce vyslat 0 tak jej vyšle invertovaný (s opačnými hodnotami) • když chce A přenést 1, vyšle posloupnost  (-1,-1,-1, 1, 1,-1, 1, 1) • když chce A přenést 0, vyšle posloupnost   ( 1, 1, 1,-1,-1, 1,-1,-1) • pokud A nechce přenést nic, nevysílá – "v éteru" se vysílané hodnoty sčítají !!! • kladné i záporné!!!