pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  28

statistický multiplex (STDM) • časový multiplex (TDM) je  v zásadě digitální technika • je vhodná tam, kde jednotlivé kanály (vstupy) produkují rovnoměrnou zátěž – pak má relativně malou režii • není výhodná při kolísající zátěži – jednotlivé kanály si nedokáží „přenechat“ svou vyhrazenou přenosovou kapacitu • pro nestejnoměrnou zátěž je vhodný statistický multiplex (STDM) – nepřiřazuje časové sloty jednotlivým kanálům pevně, ale až na základě skutečné potřeby – každý "kus dat", který je přenášen v časovém okně, musí sám sebe identifikovat • musí říkat, komu patří - musí mít hlavičku • negarantuje 100% dostupnost přenosové kapacity pro jednotlivé kanály (jen statisticky) – jde v zásadě už o variantu paketového přenosu • součet (nominálních) přenosových rychlostí všech vstupů může být vyšší, než u sdíleného spoje – u časového multiplexu platí rovnost