pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  27

časový multiplex (TDM, Time Division Multiplexing ) • je to digitální technika – představa: přenosová cesta se rozdělí v čase na "časová okna" (time sloty) a ty se napevno přiřadí jednotlivým vstupů • během každého časového okna se celá přenosová cesta věnuje výhradně přenosu dat z daného vstupu • celková přenosová kapacity se tak dělí v poměru, v jakém jsou rozdělena jednotlivá časová okna – rozdělení časových oken mezi jednotlivé vstupy nemusí být rovnoměrné • někdo může mít větší podíl, někdo menší • toto rozdělení je ale dáno předem a nemění se v čase !!! • rozdělení slotů mezi jednotlivé vstupy je pevné a je dáno předem!!!! – proto nemusí být přenášená data opatřena žádným identifikátorem (hlavičkou) – každý "vstup" má vyhrazenu pevně danou přenosovou kapacitu • pokud tuto kapacitu nevyužije, nemůže být přenechána nikomu jinému !!! • režie časového multiplexu je relativně malá – ale významná je druhotná režie, z nevyužitých slotů