pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  26

představa frekvenčního multiplexu • je to analogová technika • používala se například v analogových telefonních sítích, pro vzájemné propojení telefonních ústředen (tzv. trunking)