pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  23

techniky vysílání v rozprostřeném spektru • Direct Sequence Spread Spectrum (s přímou modulací kódovou posloupností) – princip: vysílá se sekvence bitů (tzv. chipping code, chip, „úlomek“) o vyšší modulační rychlosti (zabírá větší šířku pásma). Na ni se modulují (pomocí XOR) přenášená data • jiný pohled: – místo 1 "užitečného bitu" se vyšle n pseudonáhodných bitů (tzv. 1 chip, "úlomek"), buďto v základním tvaru nebo invertovaný (XOR)