pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  20

 problémy bezdrátových přenosů • jak se vyrovnat s omezeným rozsahem frekvencí? – opakovaným použitím stejných frekvencí, na buňkovém principu • používají hlavně mobilní sítě (NMT, GSM, UMTS, …) – alternativa: trunkové sítě • jak se vyrovnat s náhodným rušením? – s tzv. bílým šumem, s různými interferencemi • řeší se tzv. rozprostřením do širokého spektra • jak se vyrovnat s rušením od jiných přenosů? – licenční pásma: • nemělo by se stávat – bezlicenční pásma: • řeší se směrováním vysílání • mechanismy pro volbu vhodné (nezarušené) frekvence • regulací vysílacího výkonu • domluvou a koordinací • technikami "rozprostření do spektra" • pravidlem "kdo dřív přijde …" • jak zajistit bezpečnost přenosů – šifrováním přenášených dat – …. • jak se vyrovnat s vlivem atmosferických podmínek? – hodně obtížné …. – obecně: čím vyšší frekvence, tím se signál šíří více směrově, vyžaduje lepší podmínky pro své šíření (přímou viditelnost), a je citlivější na různé atmosferické vlivy • jak zajistit mobilitu? – u buňkových sítí je nutné "předávání" (handover-y) • zajišťuje plně síť (GSM, …) • zajišťuje koncové zařízení (Wi-Fi) – "vertikální handover" • předávání mezi různými sítěmi – např. GSM a UMTS • jak zajistit "portabilitu" – např. aby koncová zařízení vydržela s napájením • regulací vysílacího výkonu • využitím časového multiplexu • jak zajistit kvalitu služeb? – spolehlivost, pravidelnost doručování, nízkou latenci, …