pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  2

připomenutí • přenosová rychlost (bit/s) – vypovídá o tom, jak dlouho trvá přenos bitu • je to nominální veličina – neříká nic o tom, jak často se mění signál • jaká je modulační rychlost • přenosový výkon, efektivní přenosová rychlost – vypovídá o tom, kolik "užitečných dat" se přenese za delší časový interval • modulační rychlost (symbolová rychlost, Baudy) – říká, kolikrát se změní stav modulovaného signálu za jednotku času – neříká, kolik dat se tím přenese • šířka pásma (bandwidth) – rozsah frekvencí, využitelných pro přenos • omezování (zužování) šířky pásma způsobuje větší zkreslení a deformaci přenášeného signálu – jsou "ořezávány" vyšší harmonické složky Fourierova rozvoje – ryze digitální signál (ideální obdélníky) by vyžadoval nekonečnou šířku přenosového pásma • vztah mezi šířkou pásma a modulační rychlostí: – optimálně vmodulační = 2 * šířka pásma • na čem závisí schopnost přenášet data? – na šířce přenosového pásma a na odstupu signálu od šumu (C. Shannon) • max(vpřenosová)  =  š.p. * log2 (1+S/N) – (limit) nezávisí na použité technologii a technikách přenosu