pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  19

hospodaření s frekvencemi • frekvence (kmitočty) jsou omezeným přírodním zdrojem – je nutné s nimi pečlivě hospodařit • správcem kmitočtového spektra v ČR je ČTÚ (Český telekomunikační úřad) – spolupracuje se zahraničními subjekty aje vázán mezinárodními dohodami, úmluvami atd. – provádí tzv. koordinaci kmitočtů se zahraničím • vydává "národní kmitočtovou tabulku" – formálně: "Plán přidělení kmitočtových pásem" • naposledy v říjnu 2004 – určuje, jak a kým smí být využity různé části frekvenčního spektra • za jakých podmínek atd. • licenční pásmo: – část frekvencí, jejichž využití vyžaduje licenci od ČTÚ • přiděluje se na žádost, pokud je více zájemců pak v soutěži (výběrovém řízení) • bezlicenční pásmo: – není nutná individuální licence (oprávnění) – podmínky využití jsou určeny tzv. generální licencí (dnes: všeobecné oprávnění) • určuje například přípustné vysílací výkony a další parametry • může vyžadovat registraci uživatele/provozovatele u ČTÚ • příklady: – licence na GSM (900 MHz, 1800 MHz), FWA (3,5 GHz, 26 GHz), UMTS … – bezlicenční pásmo: • 2,4 GHz (pro Wi-Fi 802.11b,g) • 5 GHz (pro Wi-Fi 802.11a,h)