pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  16

bezdrátové (radiové) přenosy • signál se šíří "volný prostorem" (éterem) prostřednictvím elektromagnetických vln – rychlost šíření cca 300 000 km/s • parametry: – frekvence, kmitočet: f [Hz] • měří se v Hz (Hertz) – perioda, T [s] • platí  f = 1 / T – vlnová délka: l [m] • platí:  l = c * T  = c / f • kde c  300 000 km/s, – resp. 300 000 000 m/s • obecné vlastnosti: – omezená dostupnost frekvencí • omezená přenosová kapacita – větší vliv prostředí • rušení, interference, podmínky příjmu – větší zranitelnost • vůči odposlechu, útokům … – "éter" je vždy sdílené médium • jedno možné (neformální) dělení bezdrátových přenosů: – optické (světelné přenosy, přenosy ve viditelné části spektra) • využívá se viditelná část spektra + okolí – optické přenosy, optická vlákna – infra(červené): • frekvence nižší než červené světlo • použitelné na krátkou vzdálenost s přímou viditelností – např. pro dálkové ovladače, IrDa • nevhodné při denním světle – slunce září i v infra oblasti, rušení – mikrovlnné: • extrémně krátké vlnové délky, resp. vysoké frekvence (nad 100 MHz) • lze soustředit energii vln do svazku a ten směrovat – lze vytvářet směrové spoje – vhodná/nutná přímá viditelnost – rádiové: • ostatní (nebo všechny)