pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  8

přenos v přeloženém pásmu  (broadband, modulovaný přenos) • řešení: – (problému s "pokaženým signálem" při přenosu v základním pásmu) • přenášet takový signál, jaký projde přenosovou cestou nejlépe!!! – v praxi: signál harmonického (sinusového, kosinusového) průběhu • y = A . sin ( w.t + f ) – představuje tzv. nosnou • nosný signál – nosný signál ještě sám nenese žádnou informaci • žádná data • princip modulace: – data, určená k přenosu, se "naloží" na nosný signál • podle přenášených dat se mění některý (některé) z parametrů přenášeného nosného signálu – jde o tzv. modulaci • "modulování" (měnění) nosného signálu podle toho, jaká data se mají přenést  – odesilatel (zdroj modulovaného signálu) mění odesílaný signál – demodulace – příjemce musí být schopen rozpoznat (rozlišit) změny nosného signálu, a z nich "získat" přenášená data – v praxi se pro modulaci i demodulaci používají zařízení zvaná modem (MOdulator/DEModulator)