pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  6

reálné vlastnosti přenosových cest • přenosu (v základním pásmu) navětší vzdálenosti brání to, žepřenosové cesty nejsou nikdy ideální !!! – vždy nějak negativně ovlivňují přenášený signál – vykazují: • útlum (zeslabuje přenášený signál) • zkreslení (deformuje přenášený signál) • přeslech („prolínání“ signálů z jiných vedení) • rušení, vyzařování ....... • důsledek: – každá přenosová cesta přenáší některé signály lépe, jiné hůře • záleží zejména na frekvenci přenášeného signálu a na povaze jeho změn • některé signály jsou již tak „pokaženy“, že nemá smysl je danou přenosovou cestou přenášet (pro jiné to ještě smysl má)