pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  5

druhy kódování • kódování NRZ (bez návratu k nule) je implementačně náročnější – problémy způsobují delší sekvence stejných bitů • signál se během této sekvence nemění • nebezpečí ztráty synchronizace u příjemce • příjemce rozpoznává jednotlivé bity hlavně podle změny úrovně napětí – používá např. technologie SONET – řeší kódování s návratem k nule • RZ, Return to Zero – částečně řeší kódování NRZI • Non Return to Zero – Inverted • 1=změna signálu, 0 beze změny • "nevadí" dlouhé posloupnosti 1 – "vadí" dlouhé posloupnosti 0 • "blokové kódování" – kóduje určitý počet (užitečných) bitů do většího počtu (přenášených) bitů • kvůli větší robustnosti, lepší možnosti detekce chyb, možnosti lépe vyvážit počet 0 a 1, … • příklad: – kódování 4B/5B • používá se např. v FDDI – kódování 5B/6B – kódování 8B/10B