pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  35

terminologická poznámka, aneb: co je broadband? • klasické pojetí: – šířka pásma (bandwidth) je ryze  "analogový" pojem • představuje rozsah (využitelných) frekvencí • měří se v Hz • odpovídá "spotřebě", nikoli "přínosu", resp. "efektu" – přenosová rychlost (transmission speed) je "digitální" pojem • představuje (nominální) rychlost přenosu bitů • měří se v bitech/s • odpovídá "přínosu", resp. "efektu" • důsledek: – pojmy narrowband (úzkopásmový) a broadband (širokopásmový) vypovídají pouze o "spotřebě", nikoli o "efektu" – vysokorychlostní (high-speed) vypovídá o "efektu", nikoli o "spotřebě" • i na broadbandu lze dosahovat nízkých rychlostí !!! • alternativní pojetí: – šířka pásma (bandwidth) je jak analogový, tak digitální pojem – "analogová" šířka pásma = rozsah frekvencí • měří se v Hz – "digitální" šířka pásma = přenosová rychlost • měří se v bitech/s • důsledek: – pojem broadband (široké pásmo, širokopásmový) lze vykládat i ve smyslu vysokých přenosových rychlostí  • otázka: – které pojetí je správné? • názor: pouze klasické – je správné volání po broadbandu? Máme mít broadbandovou strategii, nebo strategii vysokorychlostního přístupu? – co zajímá uživatele?  • rozsah využitelných frekvencí, nebo dosahovaná přenosová rychlost?