pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  34

příklad: digitalizace hlasového hovoru (techniky PCM, DPCM, ADPCM) • po sejmutí každého vzorku (a jeho kvantizaci) musí být jeho hodnota (velikost) vyjádřena digitálně – jako číselná hodnota • technika PCM (Pulse Coded Modulation): – vezme se "absolutní velikost" vzorku – a vyjádří jako 8-bitové číslo – 8 bitů, 8000x za sekundu dává datový tok (rychlost) 64 000 bitů za sekundu – princip pochází z roku 1937 !!! • technika DPCM (diferenciální PCM) – pracuje s rozdílem mezi po sobě jdoucími vzorky – generuje datový tok 48 kbps • technika ADPCM (adaptivní DPCM) – jako diferenciální PCM, pracuje s rozdíly mezi po sobě jdoucími vzorky – podle velikosti rozdílu mění kvantizační úrovně • při malých změnách "zjemňuje" • v mobilních sítích se používají kodeky – FR (Full Rate), EFR (Enhanced Full Rate):  13 kbit/s na hovor • + 9,8 kbit/s na  opravu chyb – HR (Half Rrate): 6,5 kbit/s na hovor • + 4,9 kbit/s na opravu chyb