pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  33

příklad: digitalizace hlasového hovoru (v telefonii)  • telefonní hovor je přenášen v rozsahu 300 až 3400 Hz – lidské ucho vnímá (obvykle) 20 až 20 000 Hz – ale 300 až 3400 Hz stačí pro srozumitelnost hovoru • z kapacitních důvodů je žádoucí, aby šířka pásma byla co nejmenší • pro potřeby digitalizace se uvažuje větší rozsah – 0 až 4000 Hz • podle Nyquistova teorému: – je třeba vzorkovat 8000x za sekundu (2x4000 Hz) – tj. 1x za 125 mikrosekund • získané vzorky jsou stále analogové – dochází k jejich "kvantizaci" – přiřazení k nejbližší diskrétní úrovni • přitom vzniká tzv. kvantizační šum