pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  32

Nyquistův vzorkovací teorém • otázka: – jak často je třeba vzorkovat (analogový) signál, aby jej bylo možné zase správně rekonstruovat? • aby se z něj "nic neztratilo"? • odpověď (Harry Nyquist, 1928): – je nutné to dělat nejméně 2x za periodu (fvzorkovací > 2 fsignálu) • aby se nic neztratilo – rychlejší vzorkování ale již nepřináší žádnou "informaci navíc" • nemá smysl to dělat (moc) rychleji – důsledek (pro praxi): • vzorkuje se právě 2x za periodu – případně rychlostí jen těsně „nad“ dvojnásobek periody • týká se "frekvenčně omezeného signálu" – jeho Fourierův rozvoj končí na určité frekvenci f • H. Nyquist formuloval v roce 1928 – formálně dokázal až Claude Shannon, v roce 1949 – tzv. Nyquistův teorém • důsledek: – modulační rychlost je (v praxi obvykle)  rovna dvojnásobku šířky pásma • !!! jen pokud pásmo začíná od 0 !!!