pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  31

jak se digitalizuje analogový signál? • obecný postup: – analogový signál se "vyvzorkuje" • sejmou se vzorky momentální hodnoty analogového signálu – velikost každého (analogového) vzorku se vyjádří jako (digitální) číslo – získaná (digitální) data se komprimují a event. dále upravují • přitom se musí vyřešit otázky jako: – jak často vzorkovat původní analogový signál – kolik bitů je potřeba na vyjádření hodnoty každého vzorku – jak co nejvíce zmenšit objem bitů, který takto vzniká • výsledky digitalizace (pomocí různých kodeků) mohou generovat výrazně odlišné datové toky • příklad: telefonní hovor – v pevné síti (PCM): 64 000 b/s – v mobilní síti: 12-13 kbit/s – VOIP: i pod 10 kbps