pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  3

přenos v základní pásmu  (baseband, nemodulovaný přenos) • jde o takový druh přenosu, při kterém je vstupní signál okamžitě převáděn na přenosové médium – bez činnosti modulačního prvku • tj. přenáší se rovnou "data", • představa: – přenášené bity se reprezentují: • napěťovými úrovněmi (H/L), nebo • velikostí proudu (tzv. proudová smyčka), kdy prochází/neprochází el. proud • na přenosovém médiu probíhá jen 1přenos !! • přenos v základním pásmu může být také kódovaný – jeden datový bit je "zakódován" do více změn přenášeného signálu – výhoda: větší "robustnost" • snáze se detekují chyby • příklad: – kódování Manchester • používá se např. v Ethernetu • na 1 bit jdou 2 změny signálu – 0: změna z H(igh) na L(ow) – 1: změna z L(ow) na H(igh) – diferenciální Manchester • používá se např. v Token Ringu • jedna změna signálu: časování • druhá změna: datový bit – 0: je změna – 1: není změna • přenosy v základním pásmu se používají "na krátkou vzdálenost" – např. v sítích LAN (Ethernet)