pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  25

datové přenosy po napájecí síti (PLC, Powerline Communications) • přenosovým médiem jsou (silové) rozvody – 230V • stejný princip jako u ADSL – určitý rozsah nižších frekvencí je ponechán pro "původní využití" • přenos napájecího napětí 220V (230V) o frekvenci 50-60 Hz – vyšší frekvence jsou využity pro datové přenosy • specifikum: silné a měnící se rušení – řešení: využívané frekvenční pásmo je rozděleno na úzká "dílčí pásma" jako u ADSL – v těchto dílčích pásmech je přenášen modulovaný signál (nosná) • systém neustále vyhodnocuje rušení v jednotlivých dílčích pásmech – podle situace adaptivně rozkládá "zátěž" (přenášená data) mezi jednotlivá dílčí pásma • původní předpoklad: – bude se to používat k překlenutí poslední míle • realita: – funguje to v rámci posledního metru • v rámci bytů, za domovním transformátorem