pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  24

modulace v ADSL • technika DSM – Discrete Multi-Tone • použité frekvenční pásmo se rozdělí na určitý počet podpásem – typicky 256 o šířce 4,3kHz – jde fakticky o tzv. frekvenční multiplex • v každém pásmu je na jednu nosnou frekvenci namodulován datový signál o rychlosti 6,5 až 50 kbits – pomocí QAM (kvadraturní amplitudové modulace QAM)  – nosné jsou od sebe 4,3125MHz • na nižších kmitočtech je menší útlum metalického páru a větší odstup signálu od šumu – tj. lze dosáhnout vyšší přenosovou rychlost, – na vyšších kmitočtech je rychlost nižší. • vylepšením je OFDM – ortogonální frekvenční multiplex – jednotlivé nosné se "trochu" překrývají