pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  21

Shannonův teorém • Claude Elwood Shannon (1916-2001): – zakladatel moderní teorie informace • tzv. Shannonův teorém (Shannon-Hartley): – ona hranice je dána • šířkou přenosového pásma • „kvalitou“ přenosové cesty – (odstupem signálu od šumu) – číselně:        max(vpřenosová) = šířka pásma * log2(1 + signál/šum) • důsledky: – závislost na šířce pásma je lineární !!! – naopak zcela chybí závislost na použité technologii !!! • nezáleží na použité modulaci • nevyskytuje se tam počet rozlišovaných stavů přenášeného signálu – závěr: technologiemi lze "vylepšovat" využití nějaké přenosové kapacity, ale jen do hranice dané Shannonovým teorémem