pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  20

shrnutí • obecné pozorování: – čím větší je šířka pásma, tím více je přijatý signál „podobný“ tomu, který byl odeslán – ... a tím lépe lze poznat, co má reprezentovat • při určité rychlosti změn by deformace přijatého signálu byly již tak velké, že by se nedalo poznat, co má signál reprezentovat • závěr: – čím větší je šířka přenosového pásma, tím větší je „schopnost přenášet data“ • platí to obecně, pro přenosy v základním i přeloženém pásmu • závislost mezi šířkou pásma a „schopností přenášet data“ je v zásadě lineární!!! • šířka přenosového pásma má charakter "zdroje" (suroviny) – za šířku pásma se platí !!! • intuitivní závislost je zřejmá – ale jaká je exaktní forma závislosti? – je-li pevně dána šířka pásma, na čem závisí maximální dosažitelná přenosová rychlost? • viz   vpřenosová=vmodulační * log2(n)  – lze libovolně dlouho zvyšovat n? • ne, nelze – někde existuje hranice!! • na čem tato hranice závisí? • jak moc/málo závisí na dokonalosti našich technologií?