pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  2

co je třeba znát z „teoretických základů“? • co je "schopnost přenášet data" – jak se vyjadřuje? V čem se měří? – čím je dána? Na čem závisí? – jak ji zvyšovat? Kde jsou limity? • jaké vlastnosti mají reálná přenosová média? Jaký je jejich "přenosový potenciál"? – kroucená dvoulinka – koaxiální kabely – optické kabely • jak fungují bezdrátové přenosy • jak se přenáší data v existujících sítích – (pevných) telefonních sítích – mobilních sítích – kabelových sítích • veličiny: – šířka přenosového pásma – modulace, modulační rychlost – přenosová rychlost – přenosový výkon – …. • vztahy: – závislost modulační rychlosti na šířce pásma – závislost přenosové rychlosti na šířce pásma • techniky a technologie: – spread spectrum, frequency hopping, OFDM, CDMA, …. – ISDN, xDSL, …. – GPRS, HSCSD, EDGE, UMTS, . – DOCSIS, ….