pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  17

vliv šířky přenosového pásma na přenášený signál (obecného průběhu) • pro signály harmonického (sinusového) průběhu je závislost na šířce přenosového pásma zřejmá – pokud frekvence harmonického signálu spadá do šířky pásma, signál "projde" (beze změn) – jinak neprojde vůbec • pro signály obecného průběhu je efekt omezené šířky přenosového pásma složitější • pomůcka: – (každý) signál obecného průběhu lze rozložit (dekomponovat) na signály harmonického průběhu (dle Fouriera) • na tzv. harmonické složky, s celočíselnými násobky základní frekvence • vliv šířky pásma na harmonické složky signálu obecného průběhu je zřejmý – určitý počet nižších harmonických  složek „projde“ – vyšší harmonické složky „neprojdou“ – výsledek (přijatý signál) je dán součtem pouze těch harmonických složek, které projdou!! • tím dochází k deformaci (zkreslení) původního signálu • důsledky: – čím větší šířka pásma, tím je přenos kvalitnější • čím bude šířka přenosového pásma větší, tím více harmonických složek se přenese, a tím bude přijatý signál věrněji odpovídat původnímu signálu – bude méně zkreslený – kvalitnější přenos umožňuje "namodulovat" (naložit na přenášený signál) více dat