pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  16

šířka přenosového pásma (angl: bandwidth) • souvisí s reálnými (obvodovými) vlastnostmi přenosových cest – některé signály přenáší lépe, jiné hůře • pro harmonický signál: – závislost „míry pokažení přenášeného signálu“ má většinou intervalový charakter • závislý primárně na frekvenci signálu • lze najít rozsah frekvencí (fmin až fmax), které daná přenosová cesta přenáší s ještě únosným „pokažením“ – fmax-fmin představuje tzv. šířku přenosového pásma, anglicky: bandwidth • platí pro harmonický signál (sinusového/kosinusového průběhu) – harmonické signály mimo uvedený rozsah nejsou přeneseny vůbec • resp. s tak velkým "pokažením" (útlumem, zkreslením), že nemá cenu …..