pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  14

přenosový výkon (efektivní přenosová rychlost) • přenosová rychlost ještě nevypovídá o tom, jaký objem dat se (skutečně) přenese za delší časový interval – např. za hodinu, za 24 hodin apod. – o tom vypovídá až tzv. efektivní (skutečně dosahovaná) přenosová rychlost • někdy označovaná také jako tzv. přenosový výkon – efektivní rychlost může být větší nebo menší než rychlost nominální přenosová rychlost – působí na ni faktory, které • zvyšují efektivní rychlost: – zejména komprese přenášených dat – zvýšení např. až 4x • snižují efektivní rychlost – různé druhy režie, zajištění spolehlivosti, řízení, řízení přístupu, agregace, Fair Use Policy,  …..