pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  13

přenosová rychlost (bit rate) • přenosová rychlost (angl.: bit rate): – říká, kolik bitů se přenese za sekundu • měří se v bitech za sekundu (resp. v násobcích – kbit/s, Mbit/s atd.) – má nominální charakter • spíše vypovídá o tom, jak dlouho trvá přenos jednoho bitu • efektivní (skutečně dosahovaná) přenosová rychlost může být ivýrazně nižší – přenosová rychlost nevypovídá nic o tom, kolikrát za sekundu se změnil přenášený signál • tj. jaká je modulační rychlost • obecný vztah mezi modulační a přenosovou rychlostí: vpřenosová= vmodulační * log2(n) • příklady: – Ethernet: • přenosová rychlost = ½ modulační r. – RS-232, Centronics, … • přenosová rychlost = modulační rychlost – telefonní modemy • přenosová rychlost > modulační rychlost • viz tabulka