pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  12

příklad: QAM16 – kvadraturní amplitudová modulace • jde o kombinaci amplitudové a fázové modulace – – používá 12 různých fázových posunů a 3 různé úrovně amplitudy, což dává celkem 36 různých stavů • z 36 různých stavů přenášeného signálu je skutečně využito jen 16  ... protože všech 36 je obtížné při příjmu spolehlivě rozlišit • 16 využívaných stavů je voleno tak, aby byly “co nejdále od sebe” – každý z 16 stavů reprezentuje jednu čtveřici bitů, • QAM16 umožňuje používat přenosovou rychlost, která je číselně 4x vyšší než rychlost modulační • používá se v modemech pro 2400 bps  a 9600 bps