pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  11

vícestavová a kombinovaná modulace • vícestavová modulace – modulovaný (nosný) signál má určitý počet stavů (n) – pak každý z těchto stavů může reprezentovat log2(n) bitů • přesněji: každý přechod do nového stavu může reprezentovat přenos log2(n) bitů – příklad: • modemy V.34: až 3200 změn za sekundu, každá "nese" 9 bitů • základní způsoby modulace obvykle nedokáží dosáhnout nejvyšších přenosových rychlostí – přesněji: počtu rozlišitelných stavů • proto se základní způsoby modulace kombinují – např. fázová a amplitudová – příklad: • QAM16: 12xfázová, 3x amplitudová • pozorování: – počet stavů nelze libovolně zvyšovat, protože příjemce by je už nedokázal rozlišit !!! – obecně: nejlépe se rozpoznávají stavy u fázové modulace • pozorování: – po jedné přenosové cestě lze přenášet více nosných (modulovaných) signálů současně • musí být vhodně frekvenčně posunuty • jde o tzv. frekvenční multiplex