pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  10

modulační rychlost (baud rate) • je rychlost, s jakou se mění přenášený signál – modulační rychlost je počet změn signálu za sekundu – měří se v jednotkách zvaných BAUD [Bd] – podle francouzského inženýra Jean-Maurice-Émile Baudota (1845-1903) • sestrojil "tisknoucí rychlotelegraf" • vynalezl časový multiplex – možnost, aby více telegrafů komunikovalo po jedné lince • vynalezl telegrafní kód (1870) • modulační rychlost nevypovídá nic o tom, kolik dat se přenáší !!! – to záleží na tom, kolik bitů "nese" (reprezentuje) jedna změna signálu!!! • místo "modulační rychlost" se též používá pojem "symbolová rychlost" – anglicky: baud rate