pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  8

směrovač (router) • zařízení, které zajišťuje propojení na úrovni síťové vrstvy se označuje jako směrovač (router) – tj. funguje na úrovni síťové vrstvy – v prostředí s přepojováním paketů • zajišťuje manipulaci s pakety • řeší vlastní volbu směru (směrování) i "realizaci přeskoku" (forwarding) – propojuje dvě či více sítí • síť = soustava uzlů vzájemně propojených na úrovni linkové vrstvy