pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  7

virtuální okruhy vs. datagramy • virtuální okruhy: – je nutné nejprve navázat spojení • v rámci toho dojde k vytyčení přenosové trasy • routing (rozhodnutí o volbě směru) se provádí jednou, při navazování spojení – data se přenáší vždy stejnou cestou • forwarding ("předání dál") se realizuje podle předem určeného (zvoleného) směru – nedokáže to (samo) reagovat na dynamické změny v síti • výhodné pro (intenzivnější) přenosy (větších objemů dat) • datagramy – spojení se nenavazuje • routing (rozhodování o volbě směru) se provádí pokaždé znovu – pro každý datagram, v každém uzlu – data se nemusí přenášet vždy stejnou cestou – přenos dokáže reagovat na průběžné změny v síti • výhodné pro menší a „řidší“  (více příležitostné) přenosy