pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  6

virtuální okruhy vs. datagramy virtuální okruhy: • přenáší se pakety • paket je opatřen identifikátorem virtuálního okruhu – který může být i poměrně malý • pakety cestují  vždy stejnou cestou – je zaručeno správné pořadí doručování paketů • mechanismus přenosu po virtuálních okruzích je stavový – navázáním spojení dochází ke změně stavu – je nutné explicitně ukončovat spojení – při výpadku je nutné podnikat nápravné akce datagramová služba: • přenáší se datagramy • datagram je opatřen celou adresou svého příjemce – která může být dost velká • datagramy nemusí ke svému cíli cestovat vždy stejnou cestou – není zaručeno pořadí doručování datagramů • přenos datagramů je bezestavový – není navazováno spojení, nemění se stav – není nutné jakkoli ukončovat spojení (někomu signalizovat konec)