pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  39

zpětnovazební techniky • s explicitní zpětnou vazbou – odesilatel dostává od sítě explicitní informaci o tom, zda došlo/nedošlo/hrozí zahlcení • podle toho mění své chování • příklad: – síťová vrstva TCP/IP • datové pakety přenáší protokol IP • pokud došlo k zahlcení, informuje o tom odesilatele • informace přenáší protokol ICMP (Internet Control Message Protocol) • ICMP Source Quench – zpráva o tom, že došlo k zahlcení – neexistuje "protipól" (kladná zpráva, o tom že zahlcení pominulo)!!! • reakce odesilatele není definována – je ponechána na implementaci • bez explicitní zpětné vazby – odesilatel sám usuzuje na to, zda došlo k zahlcení nebo nikoli • z jiných skutečností, například z průběhu odezvy příjemce, z míry ztrátovosti paketů atd. • příklad: – protokol TCP • zajišťuje spolehlivý přenos • dostává potvrzení od příjemce • pokud nedostane potvrzení v časovém limitu, interpretuje to jako zahlcení !!!! – reaguje tak, že přechází na jednotlivé potvrzování (stop&wait) – teprve postupně zvyšuje zátěž, vždy na dvojnásobek, jakmile dostane kladné potvrzení (zvětšuje si okénko na dvojnásobek)