pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  30

fungování link-state algoritmů (OSPF) • po zapnutí si každý uzel zjistí, jaké má přímé sousedy – pomocí paketů protokolu HELLO • uzel průběžně zjišťuje dobu odezvy svých sousedů – posílá jim ECHO pakety, které se ihned vrací • každý uzel pravidelně sestavuje paket, do kterého dá „naměřené“ hodnoty odezvy svých přímých sousedů (ohodnocení hran) – tento paket rozešle všem ostatním uzlům !!!! • prostřednictvím záplavového směrování – pakety stačí rozesílat jen při změně • po úvodním "seznámení" s topologií celé sítě • každý směrovač postupně „naakumuluje“ zprávy o stavu všech spojů v síti, – díky tomu získá informace o úplné topologii sítě – získá také všechny informace potřebné pro výpočet cest v síti • výpočet nejkratších cest probíhá lokálně – podle Dijkstrova algoritmu • "standardní" algoritmus pro výpočet cest v grafu • v praxi poněkud upravený kvůli větší robustnosti, stabilitě a konvergenci – každý uzel počítá "za sebe", případná chyba neovlivní ostatní uzly • je to náročnější na výpočetní kapacitu