pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  16

záplavové směrování (flooding) • varianta izolovaného směrování • v každém mezilehlém uzlu je každý paket rozeslán do všech směrů které existují • kromě toho, ze kterého přišel – je to maximálně robustní • pokud existuje cesta k cíli, je nalezena (dokonce ta "nejkratší") – realizace je velmi jednoduchá • nevyžadují se žádné směrovací tabulky • není nutné přenášet žádné aktualizační informace o stavu sítě – problémy jsou s eliminací nadbytečných paketů • řeší se např. vkládáním čítačů do všech paketů, při dočítání k nule je paket eliminován • nebo pamatováním již prošlých paketů a eliminací duplikátů – podle jejich unikátního ID • jako metoda pro směrování "běžných" dat se používá ve speciálních sítích – například vojenských • častěji se používá jako mechanismus šíření "speciálních" dat – například aktualizačních informací – pro hledání cesty – ….. • a pro speciální účely – například pro aktualizaci distribuovaných databází – pro distribuci vyhledávacích dotazů distribuovaným vyhledávacím službám