pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  11

směrovací tabulky (routing tables) • každý směrovač musí mít určité informace o topologii sítě – kromě "zvláštních" metod směrování které pracují bez znalosti topologie sítě, • například: záplavové směrování, metoda horké brambory • informace o topologii si směrovač udržuje v rámci své směrovací tabulky – u adaptivních algoritmů směrování (které se dynamicky adaptují na momentální stav sítě), musí být směrovací tabulky průběžně (dynamicky) aktualizovány • vhodnou výměnou aktualizačních informací mezi směrovači – u neadaptivních algoritmů lze tabulky naplnit jednorázově (dopředu – staticky)